Begagnat­effekten

Välj begagnat istället för nytt och bidra till en hållbar framtid

Sverige. Ett land i en värld där köpa nytt och släng-festen rullar på som om morgondagen inte fanns. Men det gör den. Den stora frågan är hur den kommer att se ut. Hållbar eller förstörd av klimat- och miljöförändringar? Det bestämmer vi själva – för tillsammans kan vi göra skillnad. Stor skillnad!

Genom att välja begagnat istället för nytt skonar vi klimat och miljö. Nya saker behöver inte tillverkas, färre grejer slängs och utsläppen minskar – det är här du och Blocket kommer in i bilden. Varje Blocketannons gör faktiskt skillnad. Din annons gör skillnad!

På den här sajten kan du se hur mycket ditt och andras blockande minskar Sveriges koldioxidavtryck och materialförbrukning – vi kallar det Begagnateffekten.

Siffrorna uppdaterade i april 2021. 

Årligen sparar alla Blocketanvändare så här mycket koldioxidutsläpp (CO₂e*) genom att handla begagnat istället för nytt:

10000001
TON
CO₂e

Det motsvarar samma mängd CO₂e som om Stockholms trafik stod stilla i 10 månader!

Robin Suwe, vd Blocket

Det är glädjande att se att svenska folkets intresse för att välja begagnat istället för nytt ökar och att allt fler får upp ögonen för de ekonomiska och miljömässiga fördelarna.

Hela Sverige blockar!

7 av 10 svenskar har köpt eller sålt något på Blocket. Här kan du se hur många ton CO₂e varje region har sparat totalt per genomsnittlig Blocketanvändare:

Västernorrland
0,620
Norrbotten
0,599
Dalarna
0,576
Jämtland
0,563
Gävleborg
0,556
Västerbotten
0,544
Värmland
0,527
Skaraborg
0,526
Kalmar län
0,510
Södermanland
0,498
Älvsborg
0,498
Gotland
0,497
Blekinge
0,487
Kronoberg
0,483
Örebro län
0,475
Jönköpings län
0,467
Västmanland
0,451
Östergötland
0,425
Halland
0,421
Uppsala
0,399
Skåne
0,355
Göteborg
0,313
Stockholm
0,244
Stockholm
140 721
Skåne
91 297
Göteborg
57 717
Älvsborg
37 367
Östergötland
32 408
Jönköpings län
30 263
Dalarna
29 245
Norrbotten 
27 987
Uppsala
26 868
Värmland
26 251
Gävleborg
26 116
Örebro län
25 913
Halland
25 347
Västernorrland
25 166
Skaraborg
24 885
Västerbotten
24 586
Södermanland
22 223
Västmanland
20 552
Kalmar län
18 614
Kronoberg
15 253
Jämtland
14 699
Blekinge
11 398
Gotland
3 959

Visste du att…

Genomsnittssvensken har saker hemma som hen inte använder till ett värde av:

16 000 kr

Har du bra saker som du inte längre använder? Rensa hemma så hjälper du både miljön och plånboken! Årligen sparas så här mycket CO2e i olika kategorier på Blocket under ett år:

Total besparing 746 181 TON CO₂e.
I uträkningen ingår även:

  • Utsläpp från Blocketanställdas jobbresor (-6 ton)
  • Elförbrukning och drift av Blockets kontor och serverhallar (-11,8 ton)
  • Transporter mellan köpare och säljare (-17 984 ton)
264 000
237 600
211 200
184 800
158 400
132 000
105 600
79 200
52 800
26 400
TON 0
Bilar
Övriga fordon
Möbler
Husvagn & Husbil
Motorcyklar
Övrig elektronik
Barnprylar
Cyklar
Vitvaror
Kläder
Telefon & Tillbehör
Böcker

Visste du att…

Alla cyklar som sålts på Blocket i år har sparat 9084 ton CO₂e, eftersom nya inte behövt tillverkas.

Låt någon annan göra en insats för klimatet!

Så här mycket material har ditt och andras blockande sparat i år:

Plast

5,8 miljarder plastpåsar

Stål

3300 km järnvägsräls

Aluminium

1,7 miljarder tomburkar

Eftersom färre grejer slängts och nya saker inte behövts tillverkas.

Visste du att…

Den genomsnittliga barnfamiljen (barn 2-17 år) har ca:

58

saker, kläder och skor…

per barn, som inte används.

Låt ditt barns bra saker skapa nya möjligheter för andra!

Tänk om fler skulle välja begagnat?!

Idag använder 7 av 10 svenskar Blocket – bland barnfamiljer är den siffran 9 av 10 – och varje unik Blocketanvändare sparar årligen:

0,4 ton

CO₂e

Om vi blir 10 % fler som väljer begagnat istället för nytt på Blocket skulle vi tillsammans kunna spara ännu mer:

74 798

ton CO₂e

Det motsvarar samma mängd CO₂e som genereras av energiförbrukningen från hela svenska folkets duschar (6 st per vecka) under ett helt år.

Var med och bidra till en hållbar framtid du också – tack för att du väljer begagnat!

Så här har vi räknat ut Begagnateffekten

i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet:

Antalet begagnat-försäljningar i vardera inräknad kategori1

×

Klimatdata från materialsammansättningen i vardera genomsnittsprodukt.2

=

Miljoner ton CO2e totalt för 2020: Begagnateffekten3

1Baserat på antagandet att en begagnad produkt ersätter behovet av en ny. I den totala beräkningen är utsläppen från driften av blocket.se och transporten av produkten mellan köpare och säljare borträknad.

2Livcykelanalysen inkluderar råmaterialutvinning + tillverkning + avfallshantering.

3Blocketanvändarnas potentiellt sparade utsläpp. I den totala summan är utsläppen från driften av blocket.se och transporten av produkten mellan köpare och säljare borträknad.

*Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika gaser bidrar olika mycket till växthuseffekten och global uppvärmning. När en viss växthusgas uttrycks i koldioxidekvivalenter anges hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet. När utsläppen av en viss växthusgas uttrycks räknat per utsläpp ton, bidrar till exempel metan 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid – och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter.


Detaljerad beskrivning av uträkningen